ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ TUnicorn

โครงการ TUnicorn โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานผู้ประกอบการสู่ Startup ยุคใหม่ ตั้งเป้าเป็น UNICORN พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์ในทุกมิติของ Startup

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจ
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
- แปลงแนวคิดให้เป็นแผนธุรกิจ
- สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ
- เป็นช่องทางการระดมทุน
- เป็นช่องทางการรับการสนับสนุนแหล่งทุนภาครัฐผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2563 ได้ที่ https://bit.ly/38VIsO8
ระยะเวลาโครงการ ทุกวันเสาร์ (1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2563) และศึกษาดูงาน (วันอังคารที่ 31 มี.ค 2563) ณ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่อบรม ห้อง Thammasat Creative Space มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ค่าสมัคร 20,000 บาท/คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tuipitu/
ติดต่อ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ โทร 02 5642887

กำหนดการและหัวข้อบรรยายหลักสูตร
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.