ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประกอบการที่อยู่ในหน่วยบ่มเพาะ ประจำปีงบประมาณ 2558

Start up

1. นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์

ST1 : Creative Medical Engineering Design

ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ

สถานภาพการบ่มเพาะปัจจุบัน : Start-up Companies
ชื่อผู้ประกอบการ : นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ที่อยู่ปัจจุบัน : 265/9 สุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 087-0284784
อีเมล์ : Teerapong.smd@gmail.com
แหล่งที่มาของผู้ประกอบการ : ศิษย์เก่า
วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ : พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์หลัก
มีจำนวน 2 ชนิดประกอบด้วย

1. รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน ไม่ใช้ไฟฟ้า
2. ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า
ประเภทของกลุ่มธุรกิจ (Track)
General Technology Business
ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน ไม่ใช้ไฟฟ้า

เป็นรถเข็นคนพิการที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่มีจุดเด่นและข้อแตกต่างจากรถเข็นคนพิการทั่วไปดังนี้

 • นวัตกรรมสามารถทำการปรับจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนได้ ซึ่งต่างจากรถเข็นคนพิการทั่วไป
 • นวัตกรรมสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จากการที่ผู้ป่วยสามารถปรับยืนได้ด้วยตนเอง
 • นวัตกรรมได้รับการออกแบบเป็นพิเศษทางด้านวิศวกรรม และการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย กลไกในการปรับยืนของนวัตกรรมไม่มีการใช้ไฟฟ้า แต่จะใช้แรงแขนของผู้ป่วย ที่มีกลไกในการช่วยทดแรง และรวมถึงการเพิ่มกระบอกสูบแก๊สสปริง เข้ามาช่วยเป็นแรงพยุงตัวผู้ป่วย
 • นวัตกรรมถูกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน (Thai wheel) ที่ได้ทำการผลิตรถเข็นคนพิการให้หน่วยงานรัฐ มากกว่า 1000 คันต่อเดือน
 • นวัตกรรมได้ถูกนำไปใช้จริงแล้ว ในปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้งานทิ้งสิ้นมากกว่า 100 คัน
 • นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design for life รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีปี 2549
  • รางวัลชมเชยถนนเทคโนโลยีปี 2550
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ราชันย์แห่งปัญญาปี 2550
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ICreate ปี 2551
  • รางวัลBronze Prize การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2011 (ใหญ่อันดับ 1 ใน 3 ของโลก) มีประเทศเข้าแข่งขันจำนวน 33 ประเทศแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้
2.ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า (Power addon) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งจะเป็นชุดถอดประกอบติดตั้งเข้าไปในรถเข็นคนพิการที่ผู้ป่วยมีอยู่แล้วได้ถูกออกแบบให้ผู้ป่วยสามารถติดตั้งและถอดออกได้ด้วยผู้พิการเองโดยจุดเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าวจะแสดงในภาพ ข)

 • อุปกรณ์สามารถพับถอดประกอบด้วยผู้พิการเอง
 • อุปกรณ์มีกำลังเพียงพอและถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในการเคลื่อนที่บริเวณพื้นผิวขรุขระหรือเส้นทางวิบากได้
 • อุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยรถยนต์ส่วนบุคคลและมีขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยรถยนต์รับจ้าง (Taxi)
 • อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนสำคัญ 3 ชิ้นดังในภาพ ค)
 • รถเข็นคนพิการที่ผู้ป่วยมีอยู่แล้ว (ไม่มีการดัดแปลงรถเข็น)
 • ฐานสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออกแบบให้สามารถปรับความกว้างได้ตามขนาดรถเข็นคนพิการ
 • โครงสร้างต้นกำลังที่ได้ทำการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการได้และมีระบบส่งกำลังอยู่ในตัวเอง
นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ BRANDGEN ปี 3
 • รางวัลสูงสุด GRAND PRIZE การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติSEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2011 (SIIF) ประเทศเกาหลีใต้
 • รางวัล SILVER MEDAL การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ“40th International Exhibition of Inventions of Geneva 2012”
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ TRUE INNOVATION AWARD 2012
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ SAMART INNOVATION AWARDS 2012
 • ประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภาประจำปี 2556 “ผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์”
ช่องทางการติดต่อ

facebook : https://www.facebook.com/wheelchair.cmed

Website : http://cmedmedical.com

2. นายพิจิตร เตมีรักษ์

ST2 : น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ

สถานภาพการบ่มเพาะปัจจุบัน : Start-up Companies
ชื่อผู้ประกอบการ : นายพิจิตร เตมีรักษ์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา Information System
ที่อยู่ปัจจุบัน : 50 ซอยเพชรเกษม 24 แยก 4 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
โทรศัพท์ : 081-7514522, 089-9817725
อีเมล์ : pijits@msn.com
แหล่งที่มาของผู้ประกอบการ : บุคคลภายนอก
วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ : วันที่ 17 เมษายน 2558

ผลิตภัณฑ์หลัก
มีจำนวน 3 ชนิดประกอบด้วย

1. น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไม้ไผ่ Herbal Bamboo Mouthwash
2. ยาสีฟันหอมสมุนไพร Herbal Wise Plant Dents
3. น้ำมันเหลืองสมุนไพรไทย-จีน Gold Plant Oil
ประเภทของกลุ่มธุรกิจ (Track)
Creative Business
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยนำพืชสมุนไพรหลายชนิดมาสกัดให้เกิดฟองลื่น เพื่อที่จะบ้วนปากแล้วทำให้เศษอาหาร และคราบหินปูน หลุดออกมาภายใน 2 นาที (เหมาะสำหรับคนจัดฟัน/ดัดฟัน)และทุกเพศทุกวัย
 • เป็น Indicator คนที่ฟันผุ หรือครอบฟันแล้วมีรูรั่ว, ฟันชิดกันจนมีเศษอาหารติดอยู่ ทุกครั้งที่รับประทานอาหารทำให้เหงือกอักเสบตลอดเวลา ไปหาหมอฟันก็ไม่หายสักที ต้องดูดฟันเป็นประจำเสียบุคลิกภาพหมด ฟันเหล่านี้ ถ้าบ้วนปากเสร็จจะมีอาการตึง ปวดขึ้นมาเลย โดยเฉพาะเด็กๆ พิสูจน์ได้ หายตึง หายปวด และหายดูดฟัน ภายใน 15 นาที หลังบ้วนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร
 • กำจัดกลิ่นปากได้ทันที หลังทานน้ำจิ้มซีฟู้ด กะปิ สะตอ ลดลงได้ 80-90% บ้วนปากก่อนนอนตื่นเช้ามาไม่มีกลิ่นปาก 99 % โดยใช้พืชสมุนไพร 100% (จึงอ่อนโยนต่อช่องปาก อม หรือบ้วนทั้งวันก็ไม่ระคายเคืองเหงือกและฟัน) ไม่ทำลายเนื้อฟัน ฟันปลอม ลวดดัดฟันเพราะมีค่า pH 6.2
 • ไม่ใส่ฟลูออไรด์ ไม่ใส่แอลกอฮอล์ ไม่ใส่สี ไม่ใส่เกลือ ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่กลิ่น สารกันบูดใช้แบบ Food Grade เท่านั้น รับประทานได้ รสชาติเหมือนน้ำผลไม้ มีความหวานจากชะเอมเทศ (รสชาติเหมือนน้ำเฉาก๊วย น้ำจับเลี้ยง) ทำให้เด็กๆ บ้วนปากได้ เมื่อกลืน/กินลงไปก็ไม่เป็นอันตราย
ประโยชน์ใช้สอย/สรรพคุณ

ใช้บ้วนปากลดกลิ่นปากทันที แก้อาการปวดฟันอย่างได้ผล ขจัดเศษอาหารออกจากร่องฟัน เหมาะสำหรับบุคคลที่จัดฟัน และทุกเพศทุกวัย

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 081-7514522, 089-9817725

3. นางจตุพร แสงเจริญ

ST3 : ร้อยชาชัก

ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ

สถานภาพการบ่มเพาะปัจจุบัน : Start-up Companies
ชื่อผู้ประกอบการ : นางจตุพร แสงเจริญ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 99/100 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : 081-42455482
อีเมล์ : jatuporn.puk@gmail.com
แหล่งที่มาของผู้ประกอบการ : บุคคลภายนอก
วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ : วันที่ 17 เมษายน 2558

ความเป็นมาของธุรกิจ
 • จุดเริ่มต้นของร้อยชาชัก เนื่องจากว่าสามีเป็นคนจังหวัดสตูล และชาชักก็เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งขึ้นชื่อของจังหวัดสตูล เป็นชาที่มีความหอม รสชาติอร่อย และมีลีลาการชักที่สวยงามแตกต่างจากชาของจังหวัดอื่น
 • พ่อของดิฉันก็เคยขาย ชา กาแฟ และ ดิฉันชอบทานชา จึงทดลองคิดสูตรในการทำชาชักให้รสชาติแตกต่างจากที่ร้านอื่น ทำให้มีสูตรเฉพาะของร้อยชาชักซึ่งมีความหวานที่นุ่มนวล มีความหอมที่ไม่เหมือนใคร และมีรสชาติที่อร่อย ไม่หวานมาก เหมาะกับคนทั่วไป
 • ทำให้คิดที่ นำชาชักมาผลิตบรรจุขวดขาย โดยเริ่มต้นที่ จ.นนทบุรี
 • จากประสบการณ์ในการจำหน่ายชาชัก จึงเห็นช่องทางการทำธุรกิจใน รูปแบบแฟรนไชส์ สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากประกอบธุรกิจและมีรายได้ที่ดีเป็นของตนเอง
ผลิตภัณฑ์หลัก
มีจำนวน 3 ชนิดประกอบด้วย

1. กลุ่มสินค้าที่ใส่นม ชาชัก กาแฟ ชาเขียว โกโก้
2. กลุ่มสินค้าที่ไม่ใส่นม ชาแอปเปิ้ล ชามะนาว ชาหน่อกะลา
3. กลุ่มสินค้าที่เป็นนมสด ไวท์ช็อคโกแล็ต นมคาราเมล นมสตรอเบอรี่ นมน้ำผึ้ง
ประเภทของกลุ่มธุรกิจ (Track)
Creative Business
ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นชาที่มีรสชาติที่ไม่หวานมาก มีความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร รูปแบบน่าสนใจ เป็นของฝากได้

ประโยชน์ใช้สอย/สรรพคุณ

ใดับกระหาย สดชื่น อร่อย

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 081-42455482

Spin off

1. นายศิริพัฒน์ มีทับทิม

SP1 : ช่อคูน

ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ

สถานภาพการบ่มเพาะปัจจุบัน : Spin-off Companies
ชื่อผู้ประกอบการ : นายศิริพัฒน์ มีทับทิม
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ปัจจุบัน : 10 เลียบคลองภาษีเจริญ-ฝั่งเหนือ ซอย 9 แขวง/เขต หนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ : 094-5632829
อีเมล์ : siripat.me@gmail.com
แหล่งที่มาของผู้ประกอบการ : บุคคลภายนอก
วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ : วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ความเป็นมาของธุรกิจ
 • ได้เริ่มทำยาแผนโบราณตั้งแต่ปี 2549
 • หลังจากกลับมาจากไปดูงานที่ต่างประเทศ ได้เห็นการบูรณาการของยาจีน จึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนรูปยาไทยโบราณสู่ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า โดยดำเนินธุรกิจแบบ Social Enterprise ด้านสุขภาวะ(ด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาน้ำเหลืองไม่ดี สะเก็ดเงิน ผื่นแพ้)
พันธกิจ

"ช่อคูน ยาไทย Hi-end” หมายถึง การมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมจากยาไทยให้หลุดออกไปจากกรอบ-ข้อจำกัดของยาเพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพที่สุดยอด แต่ใช้ได้ง่ายๆ ใช้เป็นประจำได้ทุกๆ วัน

"ช่อคูน ขอให้ทุกคนสุขภาพดี" หมายถึง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ภายใต้แนวคิดจากการผลิตยาไทย ดังนั้นเราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดที่นำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของ "เพื่อนๆ" ของเราทุกๆคน

ผลิตภัณฑ์หลัก
มีจำนวน 4 ชนิดประกอบด้วย

1. แชมพูสระผมสมุนไพรจากดอกบัว ปกป้องประสาทตา กระตุ้นผมขึ้นใหม่
2. สบู่เหลวสมุนไพรจากดีปลี ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. แชมพูสระผมสมุนไพรจากสมอพิเภก บำรุงหนังศีรษะ ขจัดรังแค
4. สบู่เหลวสมุนไพรตักศิลา ล้างพิษ ฟื้นฟูผิว รักษาสะเก็ดเงิน
ประเภทของกลุ่มธุรกิจ (Track)
General Technology Business
ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์ Homemade ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบทุกๆส่วนตั้งต้นจากธรรมชาติ อ่อนโยนสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อมผลิตด้วยขั้นตอนที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะของช่อคูนด้วยการผสมผสานการแพทย์แผนไทยโบราณกับเทคนิค Homeopathy ของตะวันตก ดำเนินงานในแบบ Social Enterprise (แบ่งเป็นส่วนสร้างรายได้หลัก และส่วนที่ทำกำไรต่ำกว่าเพื่อช่วยเหลือสังคม)

ประโยชน์ใช้สอย/สรรพคุณ

ใช้สำหรับทำความสะอาดเส้นผม ผิวหน้า ผิวกาย โดยที่ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้อ่อนโยนใช้กับผู้ที่ต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้ป่วยโรคผิวหนัง(สะเก็ดเงิน)-น้ำเหลืองไม่ดี ด้วยส่วนประกอบจากตำรับยาไทยโบราณ

ช่องทางการติดต่อ

facebook : https://www.facebook.com/Chorkoon

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.