Sidebar

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัคร
  30 กันยายน 2559 ประกาศรับสมัคร รับสมัครบุบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ประเภทชั่วคราว) 
  Read more...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  31 สิงหาคม 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ (ประเภทประจำ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  Read more...
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559
  16 มิถุนายน 2559 โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับชั้นร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559"รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2559 Download >>> แบบเสนอสิงประดิษฐ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบมเพราะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโทรศัพท์: 02-564 4440 ต่อ 1664-5โทรสาร: 02-564-288...
  Read more...
 • ขยายเวลาการรับสมัคร-โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559
  16 มิถุนายน 2559 ขยายเวลาการรับสมัคร-โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับชั้นร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559"ขยายเเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 Download >>> แบบเสนอสิงประดิษฐ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบมเพราะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโทรศัพท์: 02-564 4440 ต่อ 1664-5โทรสาร: 02...
  Read more...
สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา