Sidebar

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559
    16 มิถุนายน 2559 โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับชั้นร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559"รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2559 Download >>> แบบเสนอสิงประดิษฐ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบมเพราะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโทรศัพท์: 02-564 4440 ต่อ 1664-5โทรสาร: 02-564-288...
    Read more...
  • ประกาศ
    16 มิถุนายน 2559 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ (วุฒิระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ...
    Read more...
สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา